GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA W SP 79 W GDAŃSKU Znaczny wzrost występowania wad postawy u dzieci, jaki obserwuje się w ostatnich latach sprawia, że wzrasta potrzeba korekcji tych wad. Nasza szkoła organizując zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, wychodzi tym potrzebom naprzeciw i bierze aktywny udział w procesie korekcji.
Gimnastyką objęci są uczniowie kl. 0 – III wymagający dodatkowych zajęć korekcyjnych:

W naszej szkole zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej prowadzone są w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo. Zajęcia te prowadzone są bezpośrednio po zajęciach dydaktycznych. Do dyspozycji mamy „małą” salkę do gimnastyki korekcyjnej wyposażoną w odpowiedni sprzęt, którą stworzyli specjalnie na ten cel sami nauczyciele.
Nabór do grup ćwiczebnych odbywa się na podstawie skierowań od lekarza pediatry lub ortopedy. Wstępną selekcję dokonuje nauczyciel gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej wspólnie z pielęgniarką szkolną.
Celem gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jest skorygowanie istniejącej wady postawy i doprowadzenie jej do stanu prawidłowego, bądź zatrzymanie wady i niedopuszczenie do jej pogłębienia. Aby ten cel osiągnąć dziecko powinno opanować umiejętność prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Pozytywnych efektów doczekamy wtedy, gdy dziecko systematycznie będzie wykonywać ćwiczenia również w domu.
Konieczna jest zatem współpraca z domem rodzinnym dziecka. Dlatego nauczyciel gimnastyki korekcyjnej organizuje grupowe lub indywidualne spotkania z rodzicami. Tematyka tych spotkań dotyczy postawy ciała i jej znaczenia dla zdrowia człowieka. Informuje rodziców o częstości występowania wad, ich rodzajach, zagrożeniu, jakie stwarzają dla zdrowia dziecka. Uczy „patrzeć” na dziecko pod kątem dostrzegania pewnych objawów, np. asymetrii budowy ciała, organizować środowisko je otaczające, a więc prawidłowe warunki ( biurko, stolik, krzesło ) do pracy, zmienne pozycje pracy, aktywny wypoczynek, kształtować nawyki prawidłowej postawy w czynnościach dnia codziennego.
Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej prowadzone są jako „otwarte”, instruktażowe dla rodziców. Rodzic nie tylko obserwuje zajęcia, lecz także w nich uczestniczy, pomagając dziecku w dobraniu prawidłowej pozycji wyjściowej do ćwiczenia i w samym ćwiczeniu. Uczy się wspólnie z dzieckiem domowego zestawu ćwiczeń.
Korekcja wad postawy jest procesem długotrwałym, szczególnie nużącym dla dziecka. Aby uniknąć monotonii i znużenia, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej stosuje różnorodne metody i formy pracy aby uatrakcyjnić swoje zajęcia: 

Atrakcyjność zajęć wyzwala pozytywne emocje u dzieci i korzystnie wpływa na chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach. Chcąc wyzwolić pozytywne uczucia związane z aktywnością ruchową w trakcie zajęć stosuję różnorodne pomoce i zestawy przyborów, które budzą zainteresowanie dzieci i czynią zajęcia ciekawymi.
Wprowadziłem system nagradzania. Świadome zaangażowanie dziecka w proces korekcji postawy na zajęciach gimnastyki w szkole, wzorowa frekwencja oraz systematyczne wykonywanie ćwiczeń domowych nagradzane jest „+”. Nagradzanie dzieci za trud i wysiłek pozytywnie wpływa na zaangażowanie się dzieci w proces rehabilitacji. Największą nobilitacją dla dzieci jest wyróżnienie ich na końcu roku szkolnego oraz wręczenie dyplomu „Mistrza Gimnastyki Korekcyjnej”.


nauczyciel gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
Rafał Chrzanowski

<big>TRZYMAJ PION </big>

TRZYMAJ PION !!!

Większość naszych problemów kręgosłupa zaczyna się w dzieciństwie. Ponad 80 procent dzieci ma różne wady postawy. Najczęściej są to boczne skrzywienia kręgosłupa, plecy okrągłe lub wklęsłe.
Gdy dziecko jest jeszcze w brzuchu mamy, jego kręgosłup przypomina literę C. Po urodzeniu się prostuje. Jednak linia prosta, którą widzimy patrząc na plecy, to złudzenie. Gdybyśmy mogli spojrzeć na kręgosłup z boku, zauważymy, że ma kilka naturalnych krzywizn i przypomina dwie złączone litery S. Choć ten kształt przybiera już pod koniec pierwszego roku życia, ostateczną formę zyskuje około 18. Dzięki temu wady postawy można korygować nawet u nastolatków. Ale jeśli nie zrobi się tego w porę, dorosłemu będą dokuczały nawet bardzo poważne bóle kręgosłupa.

CO NĘKA KRĘGOSŁUP?

ZRÓB TO DLA NIEGO !

Wady postawy mogą prowadzić do zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, niewydolności układów krążenia, oddychania oraz złej pracy organów wewnętrznych. Dlatego też należy im zapobiegać.: